INŽINIERSKA ČINNOSŤ

» územné rozhodnutie
» stavebné povolenie
» kontrola projektovej dokumentácie vrátane profesii
» vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
» pripojenie na inžinierske siete (prípojky)
» stanoviská dotknutých orgánov a organizácií
» zabezpečenie technického dozoru
» zabratie verejného priestranstva
» koordinácia prác pri realizácii stavieb
» výber dodávateľov
» návrh a dodávka interiérov na kľúč (kúpeľne, kuchyne, podlahy atď)
» kolaudačné rozhodnutie

SPRACOVANIE STAVEBNÝCH ROZPOČTOV

» čerpanie rozpočtov
» kontrola faktúr
» spracovanie výkazov výmer
» tvorba súpisov vykonaných prác
 
BLOG
" Články a poznámky k mojim pracovným skúsenostiam "
 
 
SKÚSENOSTI
" Pracovné skúsenosti a vzdelanie "
 
 
KONTAKT
" V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať "